Locus

Kanadyjskie HHT Locus Technologies założył w okolicach 2004 roku niejaki Luc Chartrand, mający za sobą doświadczenia w sporcie motorowym oraz w pracach nad kompozytowymi nadwoziami europejskich supercarów. Przyczyną powołania firmy do życia było oczywiście stworzenie rodzimego superauta.

Samochody marki Locus